100% wyrób z torfu dla zwiększenia plonów oraz regeneracji, aktywacji i zwiększenia żyzności gleby

Stosowanie w uprawach EKOLOGICZNYCH

Arid Grow® - czym jest?

 
 
 

 AridGrow® - w procesie przetworzenia TORFu (według technologii AridGrow®, opatentowanej w Wielkiej Brytanii) powstaję produkt pochodzenia organicznego i naturalnego -  koncentrat substancji humusowych z dużym stężeniem kwasów huminowych

 Zastosowanie AridGrow® zwiększa plon, pozwala przewrócić żywotność gleby, ponieważ zawiera sporo związków organicznych, które wspomagają wzrost i rozwój mikroorganizmów, – redukuję problem zasolenia przy aplikacji nawozów sztucznych rozpuszczanych w wodzie, poprawiają zdolności gleby w utrzymywaniu wody, pozwalają uruchomić procesy odnowienia gleby na poziomie molekularnym i związania jonów metali, tlenków, wodorotlenków, substancji toksycznych, zmniejsza erozję gleby. Aktywować działanie hormonalne oraz antyoksydacyjne i spożycie składników odżywczych przez rośliny, stymulować rozwój układu korzeniowego i wzrostu roślin, przyspieszając kiełkowanie nasion i zwiększyć masę owoców i roślin, poprawić właściwości dekoracyjne kultur kwiatowych, zwiększyć odporność roślin na choroby, suszę i mróz. Pozwala na zmniejszenie zapotrzebowania na różnego rodzaju nawozy chemiczne i mineralne.

 AridGrow® nie zawiera mikroflory patogennej i nasion chwastów i organizmów zmodyfikowanych genetycznie, nie ma ograniczenia dotyczącego stosowania w rolnictwie i upraw polowych, zwiększa żywotność podłoża sztucznego w uprawach szklarniowych.

 

 PRZEWAGI  produktu AridGrow® nad  nawozami organicznymi, mineralnymi i/lub chemicznymi polegają na   uniwersalnych właściwościach i funkcjach  pozyskiwanych z torfu substancji humusowych, które nasycają glebę  próchnicą , niezbędnymi substancjami organicznymi, naturalnym azotem (N), fosforem (P), potasem (K)  oraz dostarczają  wszystkie niezbędne makro- i mikroelementy (B, Ca, Co, Cr, Cu, Fe, Mg, Mn, Mo, Ni, S, Se, Si, Zn), regenerując i zwiększając tym samym żyzność gleby w sposób naturalny na poziomie molekularnym na długi czas; jednocześnie oczyszczając glebę od wszystkich rodzajów radioaktywnych i toksycznych zanieczyszczeń- poprzez przekształcenie ich w nierozpuszczalne i nieruchome związki, które, z kolei, z biegiem czasu, po transformacji samych substancji humusowych, stopniowo ulegają rozkładowi i stają się całkowicie nieaktywnymi  związkami.

 AKUMULACYJNA FUNKCJA produktu AridGrow®   polega na gromadzeniu i utrzymywaniu  w substancjach huminowych długoterminowych zasobów wszystkich niezbędnych elementów odżywczych, takich jak : węglowodany, aminokwasy i różnorodne związki organiczne, przenoszące zapasy energetyczne i łatwo przyswajalne przez mikroorganizmy i rośliny. W nich zawarte jest  do 90-99% całego glebowego azotu (N), połowa i więcej fosforu (P) i siarki (S);   akumulują się i utrzymują przez dłuższy czas potas (P), wapń (Ca), magnez (Mg), żelazo (Fe) i praktycznie wszystkie inne niezbędne mikroorganizmom makro- i mikroelementy.

FUNKCJA TRANSPORTOWA produktu AridGrow®   uwarunkowana jest   dużą odpornością powstających w glebie za pomocą substancji humusowych w pełni rozpuszczalnych kompleksowych związków , a także ich zdolnością do  migracji geochemicznej. Aktywnie migruje w takiej formie większość mikroelementów, związki fosforu (P+) i siarki (S+), dostarczając  roślinom pełnowartościowe odżywianie .

 FUNKCJA REGULACYJNA produktu AridGrow®  polega na praktycznej regulacji najważniejszych właściwości gleby,  takich jak: reżim temperatury, pojemność  i przewodność cieplna,  na tworzeniu struktury gleby i zdolności substancji huminowych  do rozpuszczania w glebie wielu minerałów, co z kolei daje  możliwość aktywacji  wszystkich trudno dostępnych elementów mineralnego  żywienia roślin.

 FUNKCJA OCHRONNA produktu AridGrow®  polega na zdolności łączenia  w mało ruchome  i/lub nierozpuszczalne związki różnorodnych elementów radioaktywnych i toksycznych , w tym:  jonów metali ciężkich, radionuklidów, pestycydów, węglowodorów aromatycznych  i fenoli. Substancje humusowe na długo wyprowadzają ich z zakresu bezpośrednich kontaktów z żywymi komórkami, przy czym z biegiem czasu transformacji  samych substancji humusowych towarzyszy  całkowite zniszczenie toksycznych związków organicznych i/lub przekształcenie ich w nieaktywne związki. Gleby humusowe są bardziej odporne na suszę   lub  nadmiar wilgoci, mniej podatne na erozję i deflację, dłużej zachowują korzystne właściwości uwilgotnienia , także   przy wyższych  dawkach  zmineralizowanych (słonych) wód. Substancje humusowe zabezpieczają także  wody gruntowe: znacznie ograniczone  jest przenoszenie substancji toksycznych przez warstwy gleby do wód gruntowych w obecności mało ruchomych  składników organicznych gleby. W tym przypadku istotne  jest to, że ograniczone są pionowe migracje  i zanieczyszczenie wód pitnych nie tylko metalami lub pestycydami, ale również  anionami  azotanu (NO3) i  jonami chlorku (Cl) j.

 FUNKCJA  FIZJOLOGICZNA produktu AridGrow®  polega na bezpośrednim wpływie substancji humusowych na mikroorganizmy glebowe i ich rolę, jako nośników aminokwasów, witamin i antybiotyków, które przyczyniają się nie tylko  do aktywnej stymulacji wzrostu i rozwoju bezpośrednio samych roślin i ich odporności  na różnego rodzaju choroby, ale i do skrócenia czasu dojrzewania produktów i przedłużenia terminów kwitnienia i owocowania, do  znacznego zwiększenia plonów, poprzez zwiększenie wielkości i ilości otrzymanych produktów i znacznej poprawy jego jakości i właściwości organoleptycznych, przy jednoczesnym obniżeniu dopuszczalnych stężeń  azotanów.