100% wyrób z torfu dla zwiększenia plonów oraz regeneracji, aktywacji i zwiększenia żyzności gleby

Stosowanie w uprawach EKOLOGICZNYCH

Arid Grow® - czym jest?

 

AridGrow® - produkt pochodzenia organicznego i naturalnego powstałego w procesie przetworzenia torfu według technologii AridGrow®, opatentowanej w Wielkiej Brytanii, w wyniku czego powstaję koncentrat substancji humusowych z dużym stężeniem kwasów huminowych

Zastosowanie AridGrow® pozwala przewrócić żywotność gleby, ponieważ zawiera sporo związków organicznych, które wspomagają wzrost i rozwój mikroorganizmów, – redukuję problem zasolenia przy aplikacji nawozów sztucznych rozpuszczanych w wodzie, poprawiają zdolności gleby w utrzymywaniu wody, pozwalają uruchomić procesy odnowienia gleby na poziomie molekularnym i związania jonów metali, tlenków, wodorotlenków, substancji toksycznych, zmniejsza erozję gleby. Aktywować działanie hormonalne oraz antyoksydacyjne i spożycie składników odżywczych przez rośliny, stymulować rozwój układu korzeniowego i wzrostu roślin, przyspieszając kiełkowanie nasion i zwiększyć masę owoców i roślin, poprawić właściwości dekoracyjne kultur kwiatowych, zwiększyć odporność roślin na choroby, suszę i mróz. Pozwala na zmniejszenie zapotrzebowania na różnego rodzaju nawozy chemiczne i mineralne.

AridGrow® nie zawiera mikroflory patogennej i nasion chwastów i organizmów zmodyfikowanych genetycznie, nie ma ograniczenia dotyczącego stosowania w rolnictwie i upraw polowych, zwiększa żywotność podłoża sztucznego w uprawach szklarniowych.

PRZEWAGI produktu AridGrow® nad nawozami organicznymi, mineralnymi i/lub chemicznymi polegają na  uniwersalnych właściwościach i funkcjach pozyskiwanych z torfu substancji humusowych, które nasycają glebę próchnicą , niezbędnymi substancjami organicznymi, naturalnym azotem (N), fosforem (P), potasem (K) oraz dostarczają wszystkie niezbędne makro- i mikroelementy (B, Ca, Co, Cr, Cu, Fe, Mg, Mn, Mo, Ni, S, Se, Si, Zn), regenerując i zwiększając tym samym żyzność gleby w sposób naturalny na poziomie molekularnym na długi czas; jednocześnie oczyszczając glebę od wszystkich rodzajów radioaktywnych i toksycznych zanieczyszczeń- poprzez przekształcenie ich w nierozpuszczalne i nieruchome związki, które, z kolei, z biegiem czasu, po transformacji samych substancji humusowych, stopniowo ulegają rozkładowi i stają się całkowicie nieaktywnymi związkami.

AKUMULACYJNA FUNKCJA produktu AridGrow® polega na gromadzeniu i utrzymywaniu w substancjach huminowych długoterminowych zasobów wszystkich niezbędnych elementów odżywczych, takich jak : węglowodany, aminokwasy i różnorodne związki organiczne, przenoszące zapasy energetyczne i łatwo przyswajalne przez mikroorganizmy i rośliny. W nich zawarte jest do 90-99% całego glebowego azotu (N), połowa i więcej fosforu (P) i siarki (S); akumulują się i utrzymują przez dłuższy czas potas (P), wapń (Ca), magnez (Mg), żelazo (Fe) i praktycznie wszystkie inne niezbędne mikroorganizmom makro- i mikroelementy.

FUNKCJA TRANSPORTOWA produktu AridGrow® uwarunkowana jest dużą odpornością powstających w glebie za pomocą substancji humusowych w pełni rozpuszczalnych kompleksowych związków , a także ich zdolnością do migracji geochemicznej. Aktywnie migruje w takiej formie większość mikroelementów, związki fosforu (P+) i siarki (S+), dostarczając roślinom pełnowartościowe odżywianie .

FUNKCJA REGULACYJNA produktu AridGrow® polega na praktycznej regulacji najważniejszych właściwości gleby, takich jak: reżim temperatury, pojemność i przewodność cieplna, na tworzeniu struktury gleby i zdolności substancji huminowych do rozpuszczania w glebie wielu minerałów, co z kolei daje możliwość aktywacji wszystkich trudno dostępnych elementów mineralnego żywienia roślin.

FUNKCJA OCHRONNA produktu AridGrow® polega na zdolności łączenia w mało ruchome i/lub nierozpuszczalne związki różnorodnych elementów radioaktywnych i toksycznych , w tym: jonów metali ciężkich, radionuklidów, pestycydów, węglowodorów aromatycznych i fenoli. Substancje humusowe na długo wyprowadzają ich z zakresu bezpośrednich kontaktów z żywymi komórkami, przy czym z biegiem czasu transformacji samych substancji humusowych towarzyszy całkowite zniszczenie toksycznych związków organicznych i/lub przekształcenie ich w nieaktywne związki. Gleby humusowe są bardziej odporne na suszę lub nadmiar wilgoci, mniej podatne na erozję i deflację, dłużej zachowują korzystne właściwości uwilgotnienia , także przy wyższych dawkach zmineralizowanych (słonych) wód. Substancje humusowe zabezpieczają także wody gruntowe: znacznie ograniczone jest przenoszenie substancji toksycznych przez warstwy gleby do wód gruntowych w obecności mało ruchomych składników organicznych gleby. W tym przypadku istotne jest to, że ograniczone są pionowe migracje i zanieczyszczenie wód pitnych nie tylko metalami lub pestycydami, ale również anionami azotanu (NO3) i jonami chlorku (Cl) j.

FUNKCJA FIZJOLOGICZNA produktu AridGrow® polega na bezpośrednim wpływie substancji humusowych na mikroorganizmy glebowe i ich rolę, jako nośników aminokwasów, witamin i antybiotyków, które przyczyniają się nie tylko do aktywnej stymulacji wzrostu i rozwoju bezpośrednio samych roślin i ich odporności na różnego rodzaju choroby, ale i do skrócenia czasu dojrzewania produktów i przedłużenia terminów kwitnienia i owocowania, do znacznego zwiększenia plonów, poprzez zwiększenie wielkości i ilości otrzymanych produktów i znacznej poprawy jego jakości i właściwości organoleptycznych, przy jednoczesnym obniżeniu dopuszczalnych stężeń azotanów.