Środek poprawiający właściwości gleby AridGrow® PHSC-C

Dopuszczony do obrotu Decyzją Nr G-549/16 MRiRW.

Zakwalifikowany przez IUNG-PIB w Puławach do stosowania w rolnictwie ekologicznym po numerem: NE/366/2017.

Wyprodukowany na bazie torfu koncentrat substancji humusowych - naturalne żródło substancji organicznej.

Zawiera szerokie spektrum biologicznie aktywnych frakcji kwasów huminowych i fulwowych, aminokwasów, soli amonu i naturalny kompleks NPK tj. wszystkie składniki niezbędne dla poprawy właściwości gleby, jej żyzności  i urodzajności.

-odbudowuje strukturę gleby i nasyca ją związkami próchnicy ; regeneruje gleby ubogie w materię organiczną;

-rekultywuje grunty zdegradowane;

-obniża zasolenie gleby; poprawia właściwości sorpcyjne i wodne gleby, przez co zmniejsza zużycie wody w uprawach;

-przeciwdziała tworzeniu zastoin wodnych ,nie dopuszcza do powstawania skorupy glebowej;

-wzmacnia odporność roślin na choroby ,susze i przymrozki;

-zmniejsza wchłanianie metali ciężkich z gleby przez rośliny;

-wpływa korzystnie na strukturę gleby i aktywność mikrobiologiczną;

-działa szybko i długo!

MĄDROŚĆ MATKI NATURY I NOWOCZESNE INNOWACJE

Zawartość substancji organicznej, co najmniej         [% s.m]

85,4

 Zawartość węgla organicznego, co najmniej           [%]

21,8

 Zawartość azotu całkowitego N ,co najmniej           [% m/m]

1,77

Zawartość fosforu P₂O₅, co najmniej                          [% m/m]

0,07

Zawartość potasu K₂O, poniżej                                     [% m/m]

0,01

Zawartość magnezu Mg                                                 [% m/m]

0,04

Zawartość wapnia Ca                                                    [% m/m]                    

0,77

  

Dostępne opakowania: worki plastikowe : 5 kg , 25 kg oraz worki big bag - 1.000 kg.

 Worek minjpg