100 % NATURALNY KONCENTRAT KWASÓW HUMUSOWYCH

Uniwersalny Stymulator wzrostu AridGrow® LHSA-C.


Wyprodukowany z torfu wodny hydrolizat kwasów humusowych, naturalne źródło substancji organicznej.

Przeznaczony do stosowania w uprawach polowych, sadownictwie oraz warzywnictwie.

Można stosować doglebowo , dolistnie , do zaprawiania nasion i korzeni.

Zawartość substancji organicznej , co najmniej [ % s.m]

61,4

Zawartość węgla organicznego , poniżej [ % ]

0,5

Zawartość azotu ( N ) , co najmniej [ % m/m]

1,02

Zawartość fosforu ( P ) , poniżej [ % m/m] 0,01

0,01

Zawartość potasu ( K ), co najmniej [ % m/m]

0,05

pH, min

9,0


  • stymuluje rozwój układu korzeniowego i wzrostu roślin;
  • przyśpiesza kiełkowanie nasion;
  • polepsza wzrost, zwiększa przyrost masy i plonowanie roślin;
  • zwiększa zawartość chlorofilu w liściach roślin i stymuluje wzrost biomasy;
  • zwiększa odporność na choroby, suszę i mróz;
  • redukuje zasolenie i mobilność migracyjną zanieczyszczeń w glebie w formie jonowej, ich przenoszenie do wód gruntowych i odparowanie;
  • zwiększa masę owoców i roślin, poprawia właściwości dekoracyjne kultur kwiatowych;
  • zmniejsza zapotrzebowanie na różnego rodzaju nawozy chemiczne i mineralne.

Stosując Stymulator wzrostu AridGrow® LHSA-C możesz osiągnąć wzrost plonów do 30 % !!!

MĄDROŚĆ MATKI NATURY I NOWOCZESNE INNOWACJE.

Dopuszczony do obrotu Decyzją MRiRW Nr S-579/16.