TORF

Skała osadowa należąca do grupy skał organogenicznych. Jest to masa organiczno-mineralna powstająca z procesu torfienia polegającego na biochemicznych i strukturalnych przemianach obumarłych szczątków roślinności bagiennej (torfowiskowej), zachodzących w warunkach silnego uwilgotnienia i braku dostępu tlenu. Proces torfienia jest długotrwałym, częściowym rozkładem, który powoduje dostarczenie roślinnej materii organicznej takich pierwiastków jak węgiel i azot.

W skład torfu wchodzą substancje organiczne -kwasy huminowe i ich związki, celuloza, hemiceluloza, lignina, bituminy, zawierające duże ilości węgla (ok. 60%) i azotu, a także substancje mineralne (krzemionka, żelazo, fosfor, wapń i in.).

Torf posiada duże możliwości zatrzymywania wody. Pojemność wodna torfów niskich 300-700%.

Torf znajduję szerokie wykorzystanie w rolnictwie i ogrodnictwie w jakości polepszacza właściwości gleby, jej nawożenia i zaopatrzenia w naturalne substancji mineralne.

Oferowany torf niski bogaty związkami mineralnymi nadaje się do zakwaszania gleby. Jego pH jest bardzo wysokie, wynosi 6,0-7,0, a czasem nawet więcej.

Jest to bardzo ważne ponieważ często mylnie uważa się iż każdy torf ogrodniczy zakwasza ziemię.

Warto też pamiętać, że chcąc zastosować ten rodzaj torfu ogrodniczego koniecznie należy go przekopać z ziemią w innym razie będzie się pylił lub oblepiał narzędzia i buty jak glina. Torf niski warto stosować na glebach piaszczystych, pamiętając o przekopaniu!