Środek poprawiający właściwości gleby koncentrat suchy AridGrow® PHSC-C

 

Instrukcja stosowania i przechowywania środka poprawiającego właściwości gleby

DO UPRAW EKOLOGICZNYCH

Opis produktu

Środek do regeneracji gleby Arid Grow© PHSC-C – w postaci stałej (czarny proszek) pochodzenia naturalnego, powstający w procesie przetwarzania torfu wg technologii i pod kontrolą AridGrow Laboratories Wielka Brytania.

Środek poprawiający właściwości gleby Arid Grow© PHSC-C stosowany do rekultywacji i użyźnienia gruntów rolnych, w uprawach roślin polowych, sadowniczych, w warzywnictwie, w uprawach roślin ozdobnych i na trawniki.

Arid Grow© PHSC-C:

- odbudowuje strukturę gleby w sposób ekologicznie bezpieczny, nasyca glebę niezbędnymi substancjami organicznymi, humusem, kwasami huminowymi, itd.;

- obniża zasolenie gleby i charakteryzuje się wysoką odpornością na rozpad oksydacyjny i mikrobiologiczny;

- znacznie zmniejsza wchłanianie metali ciężkich i radionuklidów z gleby przez rośliny.;

- nie dopuszcza do powstania skorupy glebowej i obniża nieproduktywne straty wilgoci, jej fizyczne parowanie z powierzchni i przesiąkanie;

- wzmacnia odporność roślin na choroby, susze i przymrozki;

- nie zawiera mikroflory chorobotwórczej, nasion chwastów, ani komponentów modyfikowanych genetycznie.

Nie ma ograniczeń w zakresie stosowania w rolnictwie i uprawie roli.


DAWKA, SPOSÓB I TERMIN STOSOWANIA

 

Rekultywacja gleb.

Środek do regeneracji gleby Arid Grow© PHSC-C należy stosować: na glebach zasobniejszych w materię organiczną w dawce 1-1,5 t na ha, natomiast na glebach piaszczystych - ubogich w substancję organiczną w dawce 1,5-2,5 t na ha, co przynosi poprawę żyzności gleby na kilka lat, na   bardzo zubożałych glebach zalecane stosowanie w jednej dawce do 10 t na 1 ha nie częściej niż jeden raz na 5 lat lub w dwu dawkach dzielonych po 5 t na 1 ha w okresie 5 lat.

 Produkt należy rozprowadzić równomiernie na powierzchni gruntu i wymieszać z glebą przy pomocy narzędzi uprawowych. Może być stosowany w dowolnym okresie roku (kiedy jest możliwe jego wymieszanie z glebą) w zależności od organizacji prac polowych lub rekultywacyjnych.

Uprawy polowe – tworzenie optymalnych warunków dla wzrostu i rozwoju produkcyjności gleby oraz zwiększenia urodzaju

Przy stosowaniu w uprawach polowych zastosowanie środka poprawiającego właściwości gleby Arid Grow© PHSC-C stosują w sposób: zmieszania z materiałem siewnym i dodawania do siewnika.

Na 1 ha stosuję się 200 kg Arid Grow© PHSC-C, albo na pojemnik siewnika (obok 900 kg materiału siewnego) dodać 200 kg Arid Grow© PHSC-C i zasiać pole.

 

Uprawy sadownicze

1.     Przed założeniem sadu/plantacji żeby doprowadzić glebę do odpowiedniego odczynu i struktury rekomendowano zastosować środek w dawce do 1 tony na ha. Środek należy rozprowadzić równomiernie na powierzchnię gleby i wymieszać go przy pomocy narzędzi uprawowych.

2.     Przy sadzeniu roślin stosuję się środek w dawce 10% od objętości dołku przeznaczonego do posadzenia. Środek trzeba zmieszać z glebą, przeznaczoną do uzupełnienia dołku.

3.     W okresie prowadzenia sadu/plantacji (z wyjątkiem truskawki i poziomki): środek należy rozrzucić wczesną wiosną (przed ruszeniem wegetacji) wzdłuż rzędów drzew/krzewów w pasy o szerokości do 1 m, w dawce do 0,5 t na ha, albo do 1 kg na 1 krzak, 2,5 kg na 1 drzewo nie częściej niż raz na 5 lat, wymieszać z glebą.

4.     Dawka środka poprawiającego właściwości gleby przy uprawach truskawki i poziomki: stosuję się do 0,5 kg na 1 m b. grządki.

5.     Dla hodowania sadzonek stosować środek dla podłoża w dawce do 10% ilości podkładu

Uprawy warzyw

Środek do regeneracji gleby Arid Grow© PHSC-C należy stosować w dawce 0,2-0,5 t na ha w zależności od stopnia zmęczenia gleby, jeden raz na 3 lata lub częściej . Na małej powierzchni stosować do 0,1 kg na 1 m2 , albo do 1 kg na 1m b. grządki jeden raz na 5 lat lub częściej. Produkt należy rozprowadzić równomiernie na powierzchni gruntu i wymieszać z glebą przy pomocy narzędzi uprawowych. Może być stosowany w dowolnym okresie roku (kiedy jest możliwe jego wymieszanie z glebą) w zależności od organizacji prac polowych.