Środku poprawiającego właściwości gleby koncentratu w płynie AridGrow®