Decyzje MRiRW:

  • Środek poprawiający właściwości gleby AridGrow® PHSC-C - Decyzja MRiRW Nr G-549/16

  • Stymulator wzrostu koncentrat płynny AridGrow® LHSA-C - Decyzja MRiRW Nr S-579/16

 

Numer NE/366/2017 – w wykazie nawozów i środków poprawiających właściwości gleby zakwalifikowanych do stosowania w rolnictwie ekologicznym